30 May
30May

winda domowa zewnętrzna

Konserwacja i przeglądy wind

Wszystkie urządzenia mechaniczne wymagają przeglądów. Tak samo jest z windą do domu i z windą do bloku. Częstotliwość przeglądów narzuca Urząd Dozoru Technicznego i powinien się on odbywać raz  w miesiącu. Chyba, że dostawca urządzenia określa inaczej. Wszystko zależy od urządzenia. Windy domowe szybowe powinny być regularnie przeglądane zwłaszcza te o napędzie: śrubowym, linowym, łańcuchowym. Winda w domu jednorodzinnym to urządzenie, które ma dbać o nasze bezpieczeństwo, a ono będzie zagrożone jeśli winda nie będzie odpowiednio przeglądana. Te 3 rodzaje wind posiadają takie mechanizmy, które nie sprawdzane i smarowane regularnie mogą doprowadzić do tragedii.

Najbezpieczniejszym napędem do użytku w domu co już omawialiśmy jest winda hydrauliczna. Taka winda nie musi być przeglądana co miesiąc i wystarczą przeglądy co 3 miesiące, a w przypadku windy Wessex z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że wystarczy przegląd raz do roku.
Winda zewnętrzna nawet hydrauliczna powinna być przegląda co miesiąc ponieważ pracuje w zmieniających się warunkach atmosferycznych. Koszt windy do domu jest dlatego też zależny od tego jak często są robione przeglądy dlatego to też powinno się brać pod uwagę przy kalkulowaniu kosztów całkowitych urządzenia.
My ze swojej strony zalecamy częste przeglądy bo gwarantuję to, że winda będzie z nami na długo, a jak już mówiliśmy. Winda do domu prywatnego czy winda do domu jednorodzinnego zostaje z nami na cały życie, więc dbajmy o to aby gdy będziemy jej potrzebować najbardziej działała na 100%

Więcej szczegółów na naszej stronie:
https://www.windadodomu.pl/windy-domowe


winda do domu jednorodzinnego